ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्य अभ्यासवर्ग नाशिक जिह्वा व महानगर
Dates: २० व २१ ऑगस्ट २०२२


Back To Event List


                 दक्ष ग्राहकांची संघशक्ती ही काळाची गरज

- डॉ.मनोहर जोशी
माजी अध्यक्ष लोकसभा