देशातील ग्राहकांना खरा न्याय ग्राहक पंचायत मिळवून देऊ शकते.

- न्या. बालकृष्ण इराडी